ZÁKLADNÍ INFORMACE

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČRS MO SEMILY

V SOBOTU 25. ZÁŘÍ 2021 SE KONÁ VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

  V RESTAURACI "U KYNČLŮ" OD 14:00 HODIN


Zveme všechny členy MO Semily

 

 

PRAVIDLA RYBOLOVU

NA NÁDRŽÍCH CHUCHELNA (ROSNIČKA), VESELÁ I A II

Rybolov je organizován jako hospodářský odlov ryb za pomoci udice. Povolení k hospodářskému odlovu obdrží člen místní organizace /MO/ po splnění všech členských povinností a zaplacení ceny stanovené pro daný rok, pro který má člen nárok na vydání pouze jednoho povolení k lovu /PkL/. Hostovací povolení se vydávají pouze v omezeném množství a platí pouze na nádržích VESELÁ I A II.

Datum a revír se zapisuje před začátkem lovu a ponechaná ryba se zapisuje BEZPROSTŘEDNĚ po ulovení !!!

Termín pro odevzdání přehledu o úlovcích se odevzdává NEJPOZDĚJI do 15. ledna následujícího roku. Společná ustanovení:

Držitel pověření k lovu si smí ročně ponechat maximálně 15ks ušlechtilých ryb. Z toho max. 5ks dravců (štika, candát – platí pouze pro revír VESELÁ I. A II.) Výbor MO si vyhrazuje právo hájit rybí obsádku buď po vysazení, nebo z důvodů konání rybářských závodů. Celoroční oprávnění neopravňuje k „lovu na dírkách“. Při organizaci „lovu na dírkách“ budou vydávána speciální oprávnění a podmínky. Všechna mimořádná opatření budou sdělována prostřednictvím www.crs-semily.cz a ve vývěsce MO ČRS Semily.

Kontrolu lovících bude zajišťovat rybářská stráž a osoby pověřené výborem MO, prokazující se odznakem rybářské stráže + průkazem, případně průkazem + pověřením ke kontrole. Lovící je povinen předložit pověření k lovu + průkaz totožnosti. Dále umožní kontrolu všech zavazadel včetně dopravního prostředku. Veškerá provinění proti tomuto rybářskému řádu bude řešit výbor MO.

USTANOVENÍ PRO REVÍR VESELÁ I. A II.

!!! LOVÍCÍ JE POVINEN ODVÉST SI VEŠKERÉ ODPADKY DOMŮ  -  ZANECHÁ-LI LOVÍCÍ MÍSTO NEUKLIZENÉ, BUDE PROTI LOVÍCÍMU POSTUPOVÁNO DLE „RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU“!!! (Odejmutí PkL a nevydání PkL v následujícím roce/.

OMEZENÍ:

Veselá I. /spodní nádrž/ - Na nádrži je povolen lov dravých ryb od 16. června do 31. prosince bez omezení způsobu lovu. Minimální délka nástražní rybky je 10 cm.

Veselá II. /horní nádrž/ - Lov dravých ryb je povolen od 1. srpna do 31. prosince vláčením na umělé nástrahy nebo lovem na umělou mušku.                         

MÍRY RYB:     Kapr obecný        40 – 70 cm     Lín obecný          30 cm      Štika obecná        60 cm

                         Candát obecný    50 cm            Amur bílý                        60 cm

JESETER JE CELOROČNĚ HÁJENÝ !!!

Maximální počet ponechaných vyjmenovaných ryb je 5 ks týdně /amur, kapr, štika, candát, bolen, sumec/. Parkování vozidel je možné pouze pod hrází spodní nádrže. Platí ZÁKAZ VJEZDU na přilehlé pozemky a NA HRÁZE OBOU NÁDRŽÍ!!! Rozdělávat oheň lze POUZE „pod vrbou“ /Veselá I/ a  „u maringotky“ /Veselá II/  Při nedodržení těchto pravidel může být odejmuto PkL.

ZÁKAZ HLASITÉHO POUŠTĚNÍ ZVUKOVÝCH ZAŘÍZENÍ!!! NA RYBY CHODÍME KVŮLI KLIDU – NE RUŠIT OSTATNÍ!!!

USTANOVENÍ PRO REVÍR CHUCHELNA – ROSNIČKA

-          Lov je povolen  POUZE NA JEDEN PRUT  s maximálně dvěma návazci s jednoháčky

-          jednom týdnu si lovící může ponechat JEDEN KUS KAPRA OBECNÉHO

jednom týdnu si může lovící ponechat maximálně 3 ks PD, SI nebo jejich kombinaci, maximálně však 6 ks těchto ryb na jedno pověření.

MÍRY RYB:           Kapr obecný        40 – 65 c                       Lín obecný           25 cm

Štika, candát a jeseter jsou chráněny celoročně. Čeřínkování povoleno. Drobné vnadění během lovu povoleno. Lovící si může ponechat maximálně 12 ks kapra obecného ROČNĚ. Lov vláčením a muškařením může být organizován v období od 1. listopadu až do zamrznutí a od rozmrznutí nejdéle však do 15. dubna. Po zamrznutí může být organizován „LOV NA DÍRKÁCH“, pro který platí samostatná pravidla a ceny denních povolenek.

ZMĚNY REŽIMU LOVU BUDOU ZVEŘEJŇOVÁNY OBVYKLÝM ZPŮSOBEM!

Mládež do 15ti let smí provádět lov pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. Omezení a ustanovení jsou stejná jako pro dospělé.

DENNÍ DOBY LOVU PRO REVÍRY CHUCHELNA- ROSNIČKA, VESELÁ I. A VESELÁ II.:

-          Leden, Únor, Březen, Duben, Říjen, Listopad, Prosinec          5 – 22 hodin

-          Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září                                     0 – 24 hodin 

-          Lov ryb 24 hodin povolen od 1. května do 30. září

-          Osoba provádějící lov od 24 hodin do 4 hodin JE POVINNA osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem.

o   Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely ZAKAZUJE!

o   Lovící je povinnen zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II PkL nové datum lovu a název rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdný řádek k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data přeškrtnout.

OSTATNÍ USTANOVENÍ SE ŘÍDÍ PLATNÝM RYBÁŘSKÝM ŘÁDEM VÝCHODOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU HRADEC KRÁLOVÉ.

TATO PRAVIDLA BYLA SCHVÁLENA VÝBOREM MO ČRS DNE 15. LEDNA 2020.

 

 

Český rybářský svaz, z.s.

MO SEMILY

Cihlářská 273, 513 01 SEMILY

jednatel Mgr. MMilde

Povolenky a známky

Prodej povolenek ukončen.

 

Změna čísla účtu pro zasílání plateb

           Změna bankovního

      účtu pro zasílání plateb:

 

Česká spořitelna  č.ú. 6070722399/0800

 

Naše nabídka

Zájemci o členství ČRS

pokud se chcete stát členy ČRS, stáhněte si přihlášku na:

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/novy-clen

 

Maringotka Veselá

Cena za pronájem maringotky 1den/100,- Kč pro členy mo črs-semily

    1den/150,- Kč pro nečleny.

Kontakt na správce maringotky a okolí - D. Mádl, mobil: 736412919,

                          e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.